Obrotowe łyżki przesiewająceObrotowe łyżki przesiewające są idealnym osprzętem do wykonywania prac specjalnych takich jak przesiewanie kruszyw mineralnych, odpadów z kamieniołomów, piasku i sypkiej ziemi jak również do oczyszczania koryt rzecznych. Szeroki wybór łatwo wymiennych koszy sitowych zapewnia dużą uniwersalność łyżki. Rama łyżki wykonana jest ze stali typu Hardox 400 dla zapewnienia lepszej ochrony kosza sitowego, co znacząco zwiększa trwałość łyżki przy pracy w ciężkich warunkach.